نمایش 1 - 2 از 2
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طی امروز و فردا کماکان وزش بادشدید و گرد و خاک در استان پیش‌بینی می‌شود، گفت: به لحاظ دمایی در این مدت تداوم گرما و گسترش موج گرمایی را خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طی امروز و فردا گاهی وزش تندباد و گردو خاک در استان قابل پیش‌بینی است، گفت: دمای هوا طی سه روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و ماندگاری هوای گرم در این مدت پیش‌بینی می‌شود.
اشتراک در تداوم هوای گرم