نمایش 1 - 1 از 1
تجنود روستایی در دهستان زیرکوه بخش مرکزی شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی است.
اشتراک در تجنود، زیرکوه، خراسان جنوبی، خاورستان