نمایش 1 - 1 از 1
در آخرین روز از هفته جهاد کشاوری؛
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: بند خاکی روستای دهک نهبندان با اعتبار 300 میلیون تومان به بهره برداری رسید.
اشتراک در بند خاکی روستای دهک