نمایش 1 - 10 از 29
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با گسترش سامانه پر ارتفاع جنب حاره‌ای طی امروز و فردا حدود 4 تا 6 درجه دمای هوا افزایش پیدا می‌کند.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: مطابق با الگوی حاکم بر نقشه‌های پیش‌یابی طی 48 ساعت آینده در غالب نقاط استان شرایط جوی آرام خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: تغییرات دمایی از امروز تا روز سه شنبه هفته جاری به طور نسبی افزایشی است و انتظار می‌رود حدود 3 درجه دما افزایش یابد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی امروز تا روز پنجشنبه جاری از سرعت وزش بادهای شدید کاسته شده و در برخی نقاط به ویژه مرز شرقی گاهی وزش باد شدید لحظه‌ای و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: به لحاظ دمایی طی امروز تا روز جمعه افزایش نسبی دمای هوا 1 تا 3 درجه سلسیوس را خواهیم داشت بر این اساس هوا به تدریج گرمتر می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی سه روز آینده گاهی وزش باد شدید و گردو خاک و در مرز شرقی استان در برخی ساعات کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه به لحاظ دمایی امروز با کاهش نسبی دمای هوا قدری از شدت گرما کاسته خواهد شد، گفت: از فردا تا پایان هفته جاری روند تغییرات دمای هوا افزایشی بوده و تا پایان هفته به تدریج گرمای هوا تشدید خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: مطابق با الگوی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با تقویت اختلاف فشاری در منطقه از فردا شب تا پایان هفته جاری وزش باد شدید و خیزش گردو خاک پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: بر اساس الگوی تابستانه حاکم بر نقشه‌های پیشیابی هواشناسی طی سه روز آینده پدیده قابل ذکر به ویژه در مرز شرقی استان گاهی وزش تندباد و گردو خاک خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نقشه‌های پیشیابی هواشناسی بیانگر حاکمیت شرایط تابستانه در منطقه است، گفت: برای دو سه روز آینده گاهی وزش باد و گردو خاک به ویژه در نوار مرز شرقی و مناطق غربی استان پیش‌بینی می‌شود.

صفحه‌ها

اشتراک در افزایش دمای هوا