نمایش 1 - 1 از 1
معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: طی جلسات مکرر با مدیران کارخانه کاشی نیلوفر مقرر شد هرماه 5 درصد معوقات کارگران این کارخانه پرداخت می شود.
اشتراک در اداره کل کار