نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل مدیریت بحران خراسان‌جنوبی:
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی گفت: ظهر امروز زلزله کرمان در شهرستان‌های طبس، فردوس و بیرجند نیز احساس شد و هیچ گونه خسارتی نداشته است.
اشتراک در ابوالحسن میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی