نمایش 1 - 2 از 2
رئیس قوه قضاییه:
آیت الله رئیسی گفت: همه قوا، دستگاه‌ها و مسئولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند و کوچکترین سستی در عمل به تکالیف نباید وجود داشته باشد.
آیت الله رئیسی در بیرجند:
تولیت آستان قدس رضوی گفت: افول قدرت آمریکا یک مسئله جدی است. همانگونه که قدرت نرم ما در حال افزایش است قدرت آمریکا روز به روز در حال کاهش است.
اشتراک در آیت اللله رئیسی