نمایش 1 - 1 از 1
به صورت همزمان در سراسر کشور؛
مسئول بسیج مهندسین و منابع طبیعی خراسان‌جنوبی گفت: رزمایش" بسیج کشاورزی جهاد خدمت" به صورت همزمان در سراسر کشور با هدف رونق تولید در بخش‌های مختلف کشاورزی در خراسان جنوبی آغاز شد.
اشتراک در آغاز رزمایش بسیج کشاورزی جهاد خدمت