نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت/
انتشار دیر هنگام اما لازم و موثر کتاب "فتنه تغلب" پرده را از بخشی از ناگفته ها کنار زد و این آتشی شد بر خرمن اصحاب فتنه!
اشتراک در آتش به خرمن اصحاب فتنه ۸۸