آب و هوا تازه های سایتپربیننده ترین

کد مطلب: 92883
تاریخ انتشار: 1398/08/23 - 14:14
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند طی دو روز گذشته برگزار شد.

عکاس مسعود نوفرستی

تصاویر بیشتر برای مطلب: 
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند
همایش اعزام مبلغان حوزه‌های علمیه بیرجند


نظر شما