آب و هوا تازه های سایتپربیننده ترین

کد مطلب: 92829
تاریخ انتشار: 1398/08/20 - 13:01
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی با سخنرانی آیت الله سلیمانی نماینده مردم شریف استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

عکس: ابوالفضل طالبی

تصاویر بیشتر برای مطلب: 
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی
نشست مشترک علماء و نخبگان شیعه و اهل سنت خراسان جنوبی


نظر شما