آب و هوا

تازه های سایتپربیننده ترین

کد مطلب: 92389
تاریخ انتشار: 1398/07/15 - 16:24
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی بازدید کرد.

عکاس: هادی لطفی

تصاویر بیشتر برای مطلب: 
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی
بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندی‌های حوزه روستا و عشایر خراسان جنوبی


نظر شما