آب و هوا تازه های سایتپربیننده ترین

کد مطلب: 91895
تاریخ انتشار: 1398/06/19 - 14:59
گوشه‌ای از عزاداری مردم خراسان جنوبی در عاشورای حسینی علیه‌السلام را مشاهده می‌کنید.

به گزارش خبرنگار خاورستان، تصاویر زیر گوشه‌ای از عزاداری مردم خراسان جنوبی در عاشورای حسینی علیه‌السلام را نشان می‌دهد. تصاویر زیر متعلق به شهرستان‌های بیرجند، قاین، طبس، نهبندان و سربیشه است.

 

انتهای پیام/4

تصاویر بیشتر برای مطلب: 
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم بیرجند در عاشورای حسینی
عزاداری مردم قاین در عاشورای حسینی
عزاداری مردم قاین در عاشورای حسینی
عزاداری مردم قاین در عاشورای حسینی
عزاداری مردم قاین در عاشورای حسینی
عزاداری مردم قاین در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم طبس در عاشورای حسینی
عزاداری مردم سربیشه در عاشورای حسینی
عزاداری مردم سربیشه در عاشورای حسینی
عزاداری مردم سربیشه در عاشورای حسینی
عزاداری مردم سربیشه در عاشورای حسینی
عزاداری مردم سربیشه در عاشورای حسینی
عزاداری مردم سربیشه در عاشورای حسینی
عزاداری مردم نهبندان در عاشورای حسینی
عزاداری مردم نهبندان در عاشورای حسینی
عزاداری مردم نهبندان در عاشورای حسینی
عزاداری مردم نهبندان در عاشورای حسینی


نظر شما