آب و هوا تازه های سایتپربیننده ترین

کد مطلب: 89003
تاریخ انتشار: 1397/12/19 - 14:14
کاروان راهیان نور دانشجویان دختر خراسان‌جنوبی با حضور در مناطق عملیاتی جنوبی کشور از اروندرود، شلمچه و نهرخیّن بازدید کردند.
تصاویر بیشتر برای مطلب: 
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی اروند رود
منطقه عملیاتی شلمچه
یادمان شهدای گمنام شلمچه
منطقه عملیاتی نهر خیّن
منطقه عملیاتی نهر خیّن
منطقه عملیاتی نهر خیّن


نظر شما