خاورستان ۰۷:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

از ايسنا به رسانه ملكه!

بی‌بی‌سی فارسی امروز برای مطلب گزارش هفتگی اخبار فرهنگی-اجتماعی كه مسعود بهنود آن را نوشته عكس توهين‌آميز اخير خبرگزاری دولتی ايسنا كه به تمسخر حجاب چادر پرداخته بود را انتخاب كرده است.

به گزارش خاورستان، بی‌بی‌سی فارسی امروز برای مطلب گزارش هفتگی اخبار فرهنگی-اجتماعی كه مسعود بهنود آن را نوشته عكس توهين‌آميز اخير خبرگزاری دولتی ايسنا كه به تمسخر حجاب چادر پرداخته بود را انتخاب كرده است.

مپتا پیش از این در گزارشی با اشاره به سابقه اهانت‌های ایسنا به ارزش‌های اسلامی از گزارش تصویری ایسنا درباره ماسک‌زدن در مترو تهران انتقاد کرده بود.

ايسنا در مسائل متعدد فرهنگی همواره خط تخريب و قبح‌شكنی را در پيش گرفته كه با بهره‌برداری ضدانقلاب نيز مواجه شده است.

انتهای پیام/4