خاورستان ۱۹:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

عکس نوشته های بیانات امام خامنه ای در روز جهانی قدس 1399

عکس نوشته های بیانات امام خامنه ای در روز جهانی قدس 1399 را مشاهده می کنید.

کاری از مهرزاد قانعی