خاورستان ۰۸:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

بودجه شرکت‌های دولتی؛ ۴۷۶برابر ۳۲ نهاد عمومی/اینفوگرافیک

نحوه تقسیم بودجه در شرکت های دولنی و نهاد ها عمومی را در اینفوگرافیک زیر مشاهده می کنید.

http://www.khavarestan.ir/sites/default/files/fullimages/1398/09/20/01_0.jpg