خاورستان ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۵

از فتنه ترسی نداریم / فیلم

گزیده ای از سخنان صریح امام جمعه بیرجند در زمینه فتنه را ببینید.

<div id="34498449578"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/8bdYs?data[rnddiv]=34498449578&data[responsive]=yes"></script></div>