خاورستان ۱۰:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
مرده دزدی اشرار برای اتهام زنی به نظام؛

وقتی دوربین‌ها بازیگری اوباش را لو دادند!/ فیلم

انتشار فیلمی از تلاش برخی اوباش که با مرده دزدی و قرار دادن آن در مقابل یک حوزه بسیج تلاش دارند تا نظام را متهم کنند، بار دیگر سناریوهای تکراری جریان نفاق را در آشوب ها برای مردم آشکار کرد.