خاورستان ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۲۸

مصاحبه با مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی پیرامون جشن عاطفه ها/ فیلم

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان 11 هزار و 300 دانش آموز تحت حمایت امداد هستند، گفت: در سطح استان حدود 30 هزار دانش آموز نیازمند کمک هستند که اگر هم افزایی بین نهادهای حمایتی باشد می‌توان به تمام دانش آموزان نیازمند کمک کرد.

کاری از: علی نوفرستی