خاورستان ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۴

برگزاری پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی با رویکرد کار آفرینی/ تصویری

پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی با رویکرد کارآفرینی در دبیرستان نمونه کاشی نیلوفر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی با رویکرد کارآفرینی صبح امروز در دبیرستان نمونه کاشی نیلوفر برگزار شد.

عکاس: محمدرضا سلطان‌پور