خاورستان ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی

"1762واحد؛ سهمیه به‌سازی بافت‌های فرسوده" و" پنجشنبه‌های خونین استان" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

به گزارش خاورستان، صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی را مشاهده کنید: 

انتهای پیام/ 132