خاورستان ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴

مراسم شب 19رمضان زورخانه امیرعرب بیرجند/ تصویری

تصاویر مراسم شب 19رمضان در زورخانه امیرعرب بیرجند را مشاهده می‌کنید.

عکاس: محمدرضا سلطانپور