خاورستان ۱۶:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۲

تور رسانه ای بازدید از مراتع منابع طبیعی زیرکوه/ تصویری

جمعی از خبرنگاران به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از مراتع منابع طبیعی شهرستان زیرکوه بازدید کردند.