خاورستان ۲۲:۳۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
یادداشت/

ماست مالیزم فرهنگی ، تخصص ویژه مسئولین استانی

جای شکرش باقی است که استعداد و توانائی بالای مدیران استان کشف گردید و آن هم ماست مالی کردن است .

 تصور کنید که دانشجوی جوانی خواسته باشد انتقادی درحد موضوعات صنفی و خوابگاهی به رئیس یک دانشگاه روا دارد و رئیس محترم دانشگاه را به چالش بکشاند که چرا وضعیت خوابگاه و امکانات رفاهی و تفریحی مناسب دانشجویان وجود ندارد ؟ در صورت چنین مسئله ای باید منتظر برخورد سریع  کمیته انضباطی و تذکرات شدید به دانشجوی بینوا بود .

در پرده دوم نمایش  عده ای دانشجو با همکاری مسئولین محترم عزیز دانشگاهی کنسرتی بر پا میکنند که فضاحتش گوش فلک را کر می کند آن هم با ابعاد صدها دانشجوی دختر و پسر . با سنجیدن عمق چنین فاجعه فرهنگی با یک انتقاد معمولی صنفی باید منتظر شدیدترین برخورد با برگزارکنندگان چنین جشنی داشت  اما آنچه رخ داده را همه می دانند و می دانند

آب ها از آسیاب افتاده و ماست مالی کردن این فضاحت به مرور زمان اتفاق افتاده .

اردوی کویرنوردی مختلط با حضور دختران  و پسران دانشجو به صورت رسمی با مدیریت یک نهاد فرهنگی دانشگاهی برگزار می شود . مانند همه ماجراها اول نوبت انکار است و اتهام زنی به رسانه ها . پس از دست به دست شدن عکس ها و فیلم های زننده آن نوبت به تاکتیک همیشگی ماست مالی می رسد  که البته تخصص آن را مسئولین محترم استان به حد استادی دارند .

خوب کمی که بگذرد آب ها از آسیاب افتاده و این موضوع هم ماست مالی می شود .

نوبت به شوی لباس در تالار فیروزه دانشگاه بیرجند می رسد . موضوعی که شایسته استانی فرهنگی در حد خراسان جنوبی نبود و بلکه با بی توجهی در یک محیط دانشگاهی اتفاق افتاد .  به هر حال کارخانه های تولید لبنیات استان که نباید بیکار باشند ! ماست مالی دوباره شروع می شود و تا انجا ادامه می یابد که به اتهام زنی به خبرنگاران و رسانه ها می انجامد .

کار به جائی رسیده که در تمامی این اتفاقات ناگوار  مسئولین محترم نه تنها حاضر نشده اند که قصور از مسئولیت را بپذیرند و حتی با یک عذرخواهی کوچک دل خنجر خورده مردم و دلسوزان را مرهمی بنهند بلکه شروع به اتهام زنی به این کس و آن کس هم می کنند .

در قاموس چنین مدیرانی ، موضوعات صنفی و برخورد با دانشجویان منتقد مهمتر از ساماندهی به فرهنگ و فکر و ذهن دانشجو است . بنابراین باید منتظر اتفاقات بعدی هم بود  و همچنین دوباره نوبت به ماست ماله کشان هم می رسد .

برخی مسئولین ارشد استانی این روزها برای امنیت فیزیکی استان گریبان چاک میدهند و برای سخنرانی چند مهره سوخته سیاسی گلو پاره می کنند ولی امنیت روحی ، فرهنگی و روانی استان را در کلکسیون خانه شان تاکسیدرمی کرده اند .

از همه این ناخوشایندی ها که بگذریم جای شکرش باقی است که استعداد و توانائی بالای مدیران استان کشف گردید و آن هم ماست مالی کردن است .

مسئولین محترم استانی به گونه ای حرفه ای ماست مالی می کنند که گویا 4 واحد تئوری و 8 واحد عملی را با نمره عالی در دانشگاه های عالی مرتبه گذرانده اند  و آنچنان حرفه ای این کار را انجام می دهند که گویا از کودکی در استخر ماست غوطه ور بوده اند .  تخصصی که حیف است به نسل جوان منتقل نشود که اگر این نمونه های عملی نبود شاید نمی توانستیم به عمق این تخصص پی ببریم !!

باید تبریک گفت به واسطه چنین تخصصی . تبریک به تو تبریک به خودم ، تبریک به مسئولین و  تبریک به همه !!

 

" علی فیروزی "