خاورستان ۰۸:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی

عبور سامانه بارشی و کاهش دما برای استان/نهبندان با 4.3 میلیمتر، بیشترین میزان بارندگی

رضا برهانی گفت: بررسی نقشه های هواشناسی، عبور تدریجی سامانه بارشی را از مرزهای شرقی کشور و کاهش نسبی دمای هوا را نشان می دهد به طوری که در اکثر نقاط استان دمای زیر صفر را داشته اند.

به گزارش خبرنگار خاورستان: رضا برهانی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: در 24 ساعت گذشته ادامه بارش های خفیفی را در استان داشته ایم که بیشترین بارش ثبت شده مربوط به ایستگاه نهبندان با 4.3 میلیمتر می باشد.

وی در ادامه افزود: همچنین میزان بارندگی در حاجی آباد 3.9 میلیمتر و زهان 2 میلیمتر گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: بررسی نقشه های هواشناسی، عبور تدریجی سامانه بارشی را از مرزهای شرقی کشور و کاهش نسبی دمای هوا را نشان می دهد  به طوری که در اکثر نقاط استان دمای زیر صفر را داشته اند.

برهانی گفت: در این بین سربیشه با حداقل دمای منفی 7 درجه سردترین، و طبس با 12 درجه بالای صفر گرمترین شهرستان های استان بوده اند، ضمن اینکه نوسانات دما در مرکز استان بین منفی 2 تا مثبت 5 درجه گزارش شده است.

وی در پایان تصریح کرد: هم اکنون دمای مرکز استان حدود 2 درجه زیر است که نسبت به ساعت مشابه روز گذشته 3 درجه سردتر شده است.