خاورستان ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۸
مدیر جهاد کشاورزی نهبندان خبر داد:

700 تن زیتون در شهرستان نهبندان برداشت می شود

رئیس جهاد کشاورزی نهبندان گفت: پیش بینی می شود 700 تن زیتون از باغ های زیتون شهرستان نهبندان برداشت شود.

به گزارش خاورستان عزیز باقری با بیان این که 400 هکتار از باغ های شهرستان نهبندان زیر کشت درخت زیتون است، گفت: زیتون به دلیل خواص زیاد د از نظر غذایی، درمانی و مالی ارزش زیادی دارد و با توجه به آب و هوای شهرستان نهبندان کشت این درخت از نظر مالی و آبی برای کشاورزان مقرون به صرفه است.

 
وی افزود: 95 هکتار از باغ ها زیتون این شهرستان بارور است و 305 هکتار دیگر هنوز بارور نشده است.
 
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان با بیان این که  700 کیلو زیتون در هر هکتار از اراضی بارور برداشت می شود گفت: برداشت زیتون در شهرستان نهبندان از شهریور ماه آغاز می شود.
 
باقری ادامه داد: زیتون برداشتی از باغات نهبندان برای مصرف داخلی استان استفاده شده و  مهم ترین محصول تولید شده از زیتون این شهرستان روغن زیتون است.
 
وی یادآورشد: کار برداشت زیتون در شهرستان نهبندان در مهرماه تمام می شود و زیتون برداشتی به بازارهای مصرف ارسال می شود.
منبع: مهر