خاورستان ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۳

مسئول برخورد با بی بندوباری سازمان یافته چه کسی است؟+عکس

تغییر ذائقه زنان ایرانی در مدل پوشش از اهداف عمده شبکه های ضد ایرانی است که خود بخش قابل ملاحظه ای از دگرگونی و استحاله سبک زندگی ایرانی و اسلامی قلمداد می شود.

به گزارش خاورستان: مسئولین در دستگاه انتظامی کشور و پلیس ظاهراً در خواب غفلت بسر می برند که گروه های مخربی همچون طراحان این البسه آزادانه به فعالیت های ناهنجار و ضددینی خود ادامه می دهند.

برخوردهای بعضاً شدید پلیس با کسانی که ازین لباس ها در خیابان استفاده می کنند، متاسفانه در سطح روبنا متوقف مانده و زیر بنای چنین حرکت های سازمان یافته ای را که از خارج کشور هدایت می شوند، دربرنمی گیرد.

در روزهای اخیر ضمن انتشار گفت و گویی از دو طراح موسسه موسوم به "اپامه" که در گذشته با نام بدر فعالیت می کرده است، مدل هایی در رسانه های ضد انقلاب برای بانوان ایرانی تبلیغ شده است که هیچ تناسبی با معیارهای ایرانی اسلامی ندارد و تنها مقدمه ای برای خودافشایی جنسی و ترویج فحشا به شمار می آید.

وقتی دشمنان فرهنگی جمهوری اسلامی و مردم ایران اینقدر وقیحانه به خود اجازه می دهند تا فحشا و بی بندوباری را رسماً از تریبون های خود به نشانی هایی در داخل ایران تبلیغ کنند، باید از مسئولین پلیس کشور سوال شود که دقیقاً مشغول انجام کدام یک از وظایف خود در کدام بعد مقابله با تهاجم فرهنگی می باشند.

گروه های سازمان یافته مورد حمایت غرب در حالی آزادانه به فعالیت های خود ادامه داده و از رپرتاژ آگهی هایی اینچنین بهره مند می شوند که پلیس انبوهی از توان و وقت خود را صرف برخورد با سرشاخه ها و محصولات این باندهای مبتذل می کند.

ایجاد تغییر کلان در مدلهای پوشش و لباس با استفاده از الگوهای رفتار مالی و تجاری غرب و برقراری فشن ها و استخدام مدل هایی برای ارائه لباس هایی آنهم با طراحی برای خیابان و انظار عمومی آنچنان که برخی از مسئولین محترم غفلت می کنند یک اتفاق دم دستی مرتبط با "فوکول" چند دختر و پسر نیست، بلکه عبارت است از تغییر در جغرافیای فرهنگی کشور به مقصد دامن زدن به یک وضعیت آنومی و ناهنجار جنسی که تبعات آن برای تمامی بخش های کشور زیان بار خواهد بود.

طبیعتاً پلیس و خصوصاً بخش امنیت اخلاقی آن وظیفه دارند در اسرع وقت ضمن برخورد با عاملان چنین اقدامات نابهنجاری برای کوتاهی از وظایف قانونی شان توضیحی قانع کننده را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

مرجع : رویداد