خاورستان ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۴/۰۶
فریاد روستائیان نهبندانی به کجا می رسد ؟

نهیب سخت خشکسالی به روستاهای نهبندانی

خشکسالي هاي چند ساله باعث افزايش مهاجرت ها و خالي شدن 52 درصدي روستاهاي بخش مرکزي نهبندان از سکنه شده است.

به گزارش خاورستان خشکسالي هاي چند ساله باعث افزايش مهاجرت ها و خالي شدن 52 درصدي روستاهاي بخش مرکزي نهبندان از سکنه شده است. برخي روستاهاي اين شهرستان نيز يک خانواري است و ديگر از آبادي و زندگي روستايي در اين مناطق خبري نيست.
بخشدار مرکزي نهبندان جمعيت شهرستان را براساس سرشماري سال 85 حدود 60 هزار نفر اعلام کرد و گفت: در سرشماري سال 90 اين جمعيت به 57 هزار نفر کاهش يافته و برخي روستاها به دليل تداوم خشکسالي تک خانواري شده است. «خيردوست» روستاي 16 خانواري ده مرغ را از آن جمله برشمرد که در حال حاضر جمعيت آن به يک خانوار تقليل يافته است و اهالي اين روستا و تعدادي روستاي ديگر مانند آن به مناطق برخوردار شهرستان مهاجرت کرده اند.
وي علاوه بر دليل عمده خشکسالي، مسائل ديگري مثل از بين رفتن کشاورزي، دامداري و بنيان هاي اقتصادي خانواده ها، نبود آب شرب، علوفه و جذاب نبودن زندگي در محيط هاي روستايي را از دلايل اصلي مهاجرت روستاييان نهبندان برشمرد.
وي با اشاره به وسعت 22 هزار کيلومتري بخش مرکزي نهبندان، جمعيت اين بخش را 25 هزار نفر براساس سرشماري سال 90 اعلام و اضافه کرد: اين بخش 303 آبادي و روستا دارد که 145 پارچه داراي سکنه و 158 آبادي و روستا خالي از سکنه است.
به گفته وي، براساس سرشماري سال 85 جمعيت بخش مرکزي نهبندان بيش از 26 هزار نفر بود که در سرشماري سال 90 جمعيت اين بخش نيز کاهش يافت.
 
ايجاد زيرساخت ها براي ماندگاري روستاييان
 
بخشدار مرکزي نهبندان از اقدام هاي انجام شده براي ماندگاري مردم در روستاها به ايجاد محيط هاي جذاب براي اهالي مانند اجراي طرح هادي، بهسازي محيط روستا، ايجاد فضاي سبز، پارک و فضاهاي تفريحي و بازي براي کودکان و نوجوانان، احداث واحدهاي مسکوني مقاوم و جاده هاي ارتباطي، آبرساني به روستاها، تامين حداقل هاي بهداشتي درماني، لاي روبي و مرمت قنات ها، اختصاص وام هاي کم بهره براي ايجاد اشتغال و... اشاره کرد.
وي در مورد وضعيت آب شرب روستاها افزود: در برخي روستاها، سال هاي قبل آب شرب مورد نياز اهالي از طريق شبکه آبرساني تامين مي شد اما به دليل افت آب هاي زيرزميني، آب مورد نياز برخي روستاها به صورت سيار با تانکر تامين مي شود.
وي ادامه داد: در 11 روستاي هزار خانواري بخش مرکزي نهبندان که داراي شبکه آبرساني است به دليل افت شديد منابع آبي در چند سال اخير بيش از 50 درصد آب مورد نياز اهالي با تانکر حمل مي شود که بيچند، استونند، بيدک، مجتمع سياه خونيک و... از جمله اين روستاهاست.
 
لزوم تامين اعتبار براي آبرساني سيار
 
«خيردوست» با بيان اين که در سال هاي اخير اقدام هاي بسيار خوبي براي تامين آب شرب بهداشتي اهالي روستاهاي نهبندان انجام شده است، گفت: در بيشتر روستاهاي شهرستان پروژه آبرساني اجرا شده يا در دست اجراست و در روستاهاي کوچک و پراکنده هم که هنوز شبکه آبرساني انجام نشده است از طريق آبرساني سيار آب مورد نياز اهالي تامين مي شود.
به گفته وي، با توجه به خشکسالي هاي چند ساله آبرساني سيار به برخي روستاها نيازمند تامين اعتبارات ويژه است. وي در پاسخ به سوالي درباره چگونگي وضعيت مراکز بهداشتي- درماني بخش مرکزي نهبندان گفت: اين بخش داراي 5 مرکز بهداشتي درماني و 19 خانه بهداشت است. 8 پزشک خانواده در اين مراکز مشغول فعاليت هستند يعني به ازاي هر 3 هزار نفر جمعيت بخش يک پزشک خانواده خدمات ارائه مي کند.
وي در مورد راه هاي مواصلاتي روستاهاي بخش مرکزي نهبندان افزود: راه 85 درصد روستاهاي شهرستان آسفالت است.
وي احداث مصلاي امام علي(ع) نهبندان و باند دوم محور نهبندان- شوسف، تعريض و بهسازي جاده نهبندان- زابل، راه اندازي پادگان و مجتمع دامپروري نهبندان را از مهم ترين پروژه هاي در دست اقدام در اين بخش عنوان کرد.
 
منبع:روزنامه خراسان جنوبی