آب و هوا تازه های سایتپربیننده ترین

کد مطلب: 88158
تاریخ انتشار: 1397/10/23 - 14:43
آیا می‌دانید از ابتدای سال تاکنون مجموعا معادل 300 کشتی سانچی، 50 ساختمان پلاسکو و 24 هواپیمای غول پیکر در ایران سقوط کرده است یادمان باشد، زمان اقدام و عمل مناسب همين حالااست و هرکس در هر جای ایران كه زندگی می‌كند، استحقاق سفری ايمن و راهی ايمن‌تر را دارد.

به گزارش خاورستان، محمد علی کاوسی دانشجوی دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه در یادداشتی نوشت: آیا می‌دانید از ابتدای سال تاکنون مجموعا معادل 300 کشتی سانچی، 50 ساختمان پلاسکو و 24 هواپیمای غول پیکر در ایران سقوط کرده است.صدمات و خسارات ناشی از تصادفات جاده ای، امری مهم و قابل ملاحظه است كه موجب شکل گیری مشکلات فراوانی در زمینه های روانی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌شود و متأسفانه در اغلب موارد ناديده گرفته می‌شود.با توجه به آمار منتشر شده از مراجع قانونی در خصوص تعداد کشته های حوادث جاده ای کشور با یک حساب سر انگشتی متوجه خواهیم شد که در هر روز متاسفانه حدود 50 نفر در جاده های کشور کشته می‌شوند که تلفات آن مجموعا معادل  تلفات 300 کشتی سانچی، 50 ساختمان پلاسکو و 24 هواپیمای غول پیکر می‌باشد.

هر فردی كه در يک تصادف صدمه يا خسارت می‌بيند، يا معلول و ناتوان شده و يا اينكه جان خود را از دست می‌دهد. به دليل اينكه يک فرد مستقل از ديگران نيست و در شبكه ای در ارتباط با ديگران (شامل خانواده، دوستان و هركسی كه از اين ضايعه تأثير می‌پذيرد) زندگی می‌كند، لذا تبعات اين حادثه فقط و فقط به شخص حادثه ديده برنمی‌گردد، بلكه تمام كسانی كه با زندگی وی در ارتباط هستند را نيز تحت تأثير قرار می‌دهد.به طور كلی هزاران نفر در ایران هر ساله، به دليل صدمات ناشی از حوادث جادهای با مرگ، نقص عضو و يا ناتوانی اعضاي خانواده خود روبرو هستند. با توجه به عدم امكان ارزش گذاری واقعی برای جان انسانها و درد و رنج حاصل از دست دادن يك خويشاوند، برآورد دقيق هزينه های يک تصادف، امری غيرممكن به نظر مي‌رسد. متأسفانه با وجود تمامی اين صدمات و خسارات، جهت جلوگيری و پيشگيری از بروز تصادفات ،اقدامات كمی انجام شده و مبالغ اندكی سرمايه گذاری  می‌گردد.
از آنجا كه تصادفات جادهای قابل پيش بينی هستند لذا قابل پيشگيری نيـز مـی‌باشـند. جهـت حـل ايـن مشـكلات و معضلات و رويارويی مناسب با چالشها، نياز است همكاري‌ها و تشريک مساعی بیشتری انجـام شـود و اقدامات انجام شده توسط سازمان‌های مختلف و ضوابط مختلف با هم به صـورت يكپارچـه و هماهنـگ عمـل كننـد . وقوع اين امرشرايط سياسی، الزامات و تعهد ملی خاصی را می‌طلبد كه بدون آنها نمی‌توان به سرمنزل مطلوب رسيد. 
یادمان باشد، زمان اقدام و عمل مناسب همين حالاست و هرکس در  هر جای ایران كه زندگی می‌كند، استحقاق سفری ايمن و راهی ايمن‌تر را دارد.
 
انتهای پیام/127
 


نظر شما