آب و هوا تازه های سایتپربیننده ترین

کد مطلب: 90222
تاریخ انتشار : 1398/03/04 - 13:44
مراسم شبهای قدر در 30 نقطه شهر بیرجند با حضور مداحان و سخنرانان برجسته برگزار می‌شود.

به گزارش خاورستان، برنامه های سخنرانی و مراسم لیالی قدر مساجد شهر بیرجند رمضان 1440- خرداد 1398 اعلام شد.

ردیف

نام مسجد /مکان جلسه

زمان

سخنران

آدرس

1

مسجد امام حسین (ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام اسدی. شروع مراسم از ساعت 21:30

خیابان پاسداران

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی. شروع مراسم 21:30

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام نوفرستی. شروع مراسم 21:30

3

مسجد امام صادق (ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود موسوی. ساعت شروع مراسم21

فلکه اول سجاد شهر

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود موسوی. ساعت شروع مراسم21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمود موسوی. ساعت شروع مراسم21

4

هیات محبان الزهرا (س)

3 خردادشب 19

سخنرانی توسط استاد دکتر بهنام . شروع مراسم از ساعت 21

میدان شهدا

5خردادشب 21

سخنرانی توسط استاد دکتر بهنام . شروع مراسم از ساعت 21

7خردادشب 23

سخنرانی توسط استاد دکتر بهنام . شروع مراسم از ساعت 21

5

مسجد صاحب الزمانی

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام فرازی. شروع مراسم از ساعت 21

مهرشهر

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سیدمسعود موسوی شروع مراسم ساعت21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام فلسفی امام جمعه مودشروع مراسم ساعت21

6

مسجد سیدالشهداء (ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام میرزائی. شروع مراسم ازساعت 22

فلکه سوم سجاد شهر

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام نوفرستی. شروع مراسم از ساعت 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام دکتررضائی بیرجندی.شروع مراسم ساعت22

7

مسجد بقیع

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام سیدمهدی فاطمی از قم.شروع مراسم ساعت22

بولوار غدیر (فلکه تمنای باران

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سیدمهدی فاطمی از قم.شروع مراسم ساعت22

7خردادشب 23

سخنرانی رحجت الاسلام سیدمهدی فاطمی از قم.شروع مراسم ساعت22

8

مسجد محمد رسول الله (ص)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام وطن خواه از قم. شروع مراسم از ساعت 21

خیابان غفاری خیابان جرجانی

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام مختاری. شروع مراسم از ساعت 21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام زنجیری. شروع مراسم از ساعت 21

9

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام برزگر. شروع مراسم از ساعت 21

خیابان شهید مدرس خیابان 22 بهمن

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام نخعی پور. شروع مراسم از ساعت 21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام نخعی پور. شروع مراسم از ساعت 21

10

مسجد حضرت فاطمه معصومه (س)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام ربانی منش. شروع مراسم از ساعت 22

مهر شهر خیابان حافظ

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام بیابانگرد. ساعت شروع مراسم ار ساعت 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام اسدی. ساعت شروع مراسم از ساعت 22

11

مسجد الحسین جوادیه

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام نوری. شروع مراسم از ساعت 21

میدان آزادی خیابان شهید برگی

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام درخشی. شروع مراسم از ساعت 21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام عبدالهی. ساعت شروع مراسم از ساعت21

12

حسینه جماران

3 خرداد شب 19

سخنرانی حجت الاسلام علیرضا ربانی منش .ساعت شروع 22

انتهای پاسدارن

5 خرداد شب 21

سخنرانی حجت الاسلام علیرضا ربانی منش .ساعت شروع 22

7 خرداد شب23

سخنرانی حجت الاسلام جواد طاهری .ساعت شروع 22

13

مسجد امام هادی (ع)

خیابان دولت

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام تخویجی. ساعت شروع مراسم از ساعت 22

بولوار شعبانیه

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام کمیلی. ساعت شروع مراسم از ساعت 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام عبدالهی از قم. ساعت شروع مراسم 22

 

 

 

برنامه های سخنرانی و مراسم لیالی قدر مساجد شهر بیرجند رمضان 1440- خرداد 1398

ردیف

نام مسجد /مکان جلسه

زمان

سخنران

آدرس

15

مهدیه

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام عبدالرزاق نژاد. شروع مراسم از ساعت 21

خیابان طالقانی فلکه ابوذر

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام ریحانی. شروع مراسم از ساعت 21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام حاجی ابادی شوع مراسم از ساعت 21

16

مسجد مرتضوی

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام شیخ آبادی شروع مراسم از ساعت 21:30

خیابان طالقانی خیابان مفتح

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام شیخ آبادی شروع مراسم از ساعت 21:30

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام شیخ آبادی شروع مراسم از ساعت 21:30

17

مسجد حضرت صدیقه طاهره (س)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام طوری. شروع مراسم از ساعت 22

خیابان شهید رجائی خیابان کارگران

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام ربانی منش از قم.ساعت شروع مراسم 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام صرفی. شروع مراسم از ساعت 22

18

مسجد امام حسن عسکری (ع) خ شهید رجائی

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام نوری. ساعت شروع مراسم از ساعت 21

خیابان شهید رجائی

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام نخعی پور. ساعت شروع مراسم ازساعت21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام دره زرشکی ساعت شروع مراسم از ساعت21

19

تکیه سیدالشهدا

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی. ساعت شروع مراسم از ساعت 22

خ معلم معم 1/36 گود زورخانه مالک اشتر

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی. ساعت شروع مراسم از ساعت 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی. ساعت شروع مراسم از ساعت 22

20

مسجد علی آباد لوله

(شهرک بعثت)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام محمددوست. ساعت شروع مراسم 21:30

شهرک علی اباد

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام یزدی. ساعت شروع مراسم 21:30

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام محمددوست. ساعت شروع مراسم 21:30

21

مسجدتوحید

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام مختاری. ساعت شروع مراسم 22:30

خیابان میرزا کوچک خان

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام رحیم آبادی. ساعت شروع مراسم 22:30

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام سید محمدباقرعبادی.ساعت مراسم22:30

22

مسجد باقر العلوم (ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام شیدایی. ساعت شروع مراسم 22

بین مدرس 42 و 44

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام اسدزاده. ساعت شروع مراسم 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام احمد رضائی. ساعت شروع مراسم ساعت 22

23

مسجدعلی ابن ابیطالب(ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام امینی. ساعت شروع مراسم 22

خیابان شهید بهشتی

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سیدمسعود موسوی ساعت شروع مراسم22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام سیدمسعود موسوی ساعت شروع مراسم22

24

مسجدعلی ابن ابیطالب(ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی. ساعت شروع مراسم 22

سراب

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی. ساعت شروع مراسم 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی. ساعت شروع مراسم 22

25

مسجد الغدیر

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام مسعودی. ساعت شروع مراسم 21

شهرک شهید مفتح (معصومیه)

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام مسعودی. ساعت شروع مراسم 21

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام مسعودی. ساعت شروع مراسم 21

26

شهدای باقریه

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی شروع مراسم ساعت 22

بلوار مام رضا (ع)

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سمیعی شروع مراسم ساعت 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام علیرضا ربانی منش شروع مراسم ساعت 22

27

مسجد امام حسن مجتبی (ع)

3 خردادشب 19

سخنرانی  حجت الاسلام عبدالعلی عبادی. ساعت شروع مراسم 22

خیابان معلم

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام عبدالعلی عبادی. ساعت شروع مراسم 22

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام عبدالعلی عبادی. ساعت شروع مراسم 22

 

 

 

برنامه های سخنرانی و مراسم لیالی قدر مساجد شهر بیرجند رمضان 1440-خرداد1398

ردیف

نام مسجد /مکان جلسه

زمان

سخنران

آدرس

28

مسجد قبا

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام دکتر رضائی: شروع مراسم  ساعت 23

مهر شهر خ امام علی (ع) میدان ولایت

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام سید محمد باقر اسدی  :شروع مراسم ساعت 23

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام هادی جعفری راد   :شروع مراسم ساعت 23

29

حسینیه گازاریها

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام احمد رضائی : شروع مراسم22:30

خ شهید مدرس فلکه دوم

5خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام محمد حسن ربانی از اساتید حوزه علمیه مشهد. شروع مراسم ساعت 22:30

7خردادشب 23

سخنرانی حجت الاسلام احمد رضائی  شروع مراسم ساعت 22:30

30

حسینیه ساقدریها

3 خردادشب 19

سخنرانی حجت الاسلام  نخعی پور:شروع مراسم ساعت 22

خ شهید مطهری نبش مطهری 8

5 خردادشب 21

سخنرانی حجت الاسلام احمد رضائی . شروع مراسم ساعت22

7خردادشب 23

حجت الاسلام احمد حسینی: شروع مراسم ساعت 22

 

 

 

 

انتهای پیام/127نظر شما

ایمیل شما جهت ارتباط بوده و نمایش داده نمی شود.